отбор

 • 21отбор — atranka statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Biologinis procesas, kai prie kintančios aplinkos geriau prisitaikę organizmai išlieka, o neprisitaikantys žūsta. Yra natūralioji (gamtinė) ir dirbtinė atranka. atitikmenys: angl.… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 22отбор — selekcija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Augalų, gyvulių, paukščių ir kitų organizmų naujų veislių, hibridų kūrimas, esamų veislių, hibridų gerinimas. atitikmenys: angl. selektion vok. Auswahl, f; Selektion, f rus. выбор,… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 23отбор — atranka statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pedagoginiai veiksmai, kai pagal nustatytus kriterijus pasirenkami optimalūs mokymo ar auklėjimo metodai, formų variantai, atrenkami mokiniai kokiam nors tikslui pasiekti, o visa kita atmetama. Pvz …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 24отбор — atranka statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Specialių pedagoginių sąlygų sudarymas bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos, gimnazijos ugdytiniams, siekiant jų laisvo ir tinkamo profesinio apsisprendimo. atitikmenys: angl. selection …

  Sporto terminų žodynas

 • 25отбор — atranka statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Visuma pedagoginių vyksmų, kai pagal nustatytus kriterijus iš visumos išskiriami tinkamiausi mokymo ar auklėjimo metodai, priemonės, taip pat atrenkami mokiniai kuriam nors tikslui… …

  Sporto terminų žodynas

 • 26отбор — atranka statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Geriausiai prisitaikiusių organizmų išlikimas. atitikmenys: angl. selection rus. отбор …

  Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

 • 27отбор — atranka statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Pagrindinis selekcijos metodas, taikomas esamoms augalų veislėms gerinti ir naujoms kurti. atitikmenys: angl. selection rus. отбор …

  Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

 • 28ОТБОР ЕСТЕСТВЕННЫЙ — выживание наиболее приспособленных и гибель менее приспособленных генотипов под влиянием естественных условий среды; изменение частоты генетических признаков в результате избирательного выживания и размножения особей, наиболее приспособленных к… …

  Экологический словарь

 • 29отбор психологический — принятие решения о пригодности кандидатов к учебной или профессиональной деятельности с учетом результатов психологических и психофизиологических испытаний. О. п. применяется в управлении, промышленности, авиации, армии, спорте, при… …

  Большая психологическая энциклопедия

 • 30Отбор дизруптивный о разрывающий — Отбор дизруптивный, о. разрывающий * адбор дызруптыўны, а. разрываючы * disruptive selection понятие, введенное К. Мазером в 1948 г., включающее: а) форму отбора естественного (см.), благоприятствующую сохранению в популяции фенотипов, наиболее… …

  Генетика. Энциклопедический словарь